Φωτορύπανση και Ποσότητα Φωτός: Σχεδιασμός ενός λαμπτήρα που αποτρέπει τη φωτορύπανση.

Επιστημονικοσ τομεασ:

Επιστήμη, Μηχανική, Μαθηματικά

Επιπεδο ταξησ:

3th-4th

Ηλικία των μαθητών:

9-10

Συνολικοσ χρονοσ:

240 λεπτά

Χρονοσ προετοιμασιασ:

30 λεπτά

Χρονοσ διδασκαλιασ:

210 λεπτά

Μεθοδολογια διδασκαλιασ που θα χρησιμοποιηθει:

Δημιουργικό Δράμα: Δημιουργικό δράμα στην εκπαίδευση: Είναι η δημιουργία κινούμενων σχεδίων για οποιοδήποτε θέμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως ο αυτοσχεδιασμός, το παιχνίδι ρόλων, με μια ομάδα και με βάση τις εμπειρίες των μελών της ομάδας. Αποτελείται από 3 στάδια.

 1. Προετοιμασία-προθέρμανση: Είναι το στάδιο της εξοικείωσης των μαθητών με την ομάδα, τον τόπο, το θέμα και της σύνδεσης με το επόμενο στάδιο.
 2. Παιχνίδι ρόλων: Πρόκειται για εργασία κατά την οποία ένα θέμα διαμορφώνεται, αναδύεται, προσδιορίζεται και εκτίθεται στη διαδικασία με μια δραματική κατάσταση.
 3. Αξιολόγηση-συζήτηση: Είναι η συζήτηση των συναισθημάτων και των σκέψεων σχετικά με τη σημασία, την ποιότητα και την ποσότητα της διαδικασίας.

Δημιουργικές Τεχνικές Δράματος:

Αυτοσχεδιασμός: Μιλώντας και παίζοντας εσωτερικά, χωρίς να βασίζεται σε κείμενο.

Παιχνίδι ρόλων: Είναι η αντανάκλαση των συναισθημάτων και των σκέψεων σε έναν ρόλο που υποτίθεται.

Θαμπή εικόνα: Δημιουργία σιωπηλών, άφωνων, ακίνητων εικόνων με το σώμα.

Βασικεσ εννοιεσ:

Φωτορύπανση, ποσότητα φωτός, φωτισμός

Overview

Σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα διαδραματίσουν ρόλο στην επίλυση ενός προβλήματος της καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας τη δική τους εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Θα συζητήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής ποσότητας φωτός και των ακατάλληλων εργαλείων φωτισμού. Θα ανακαλύψουν παραδείγματα σχεδιασμού που θα μειώσουν τη φωτορύπανση.

Θα σχεδιάσουν έναν κατάλληλο λαμπτήρα φωτισμού για την επίλυση ενός καθολικού προβλήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Μηχανικού Σχεδιασμού. Δουλεύοντας σε ομάδες, θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται. Θα δοκιμάσουν τα σχέδιά τους πειραματιζόμενοι και κάνοντας μετρήσεις. Θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων με ένα διάγραμμα στήλης. Θα προσδιορίσουν την επίδραση των διαφόρων μεταβλητών στο σχεδιασμό τους. Θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους βελτιστοποιώντας τα σχέδιά τους..

Student mission

Το πάρκο όπου παίζατε και συναντιόσασταν με τους φίλους σας στη γειτονιά σας έχει χάσει την παλιά του ομορφιά. Τα δέντρα κάτω από τα οποία τρέχετε και παίζετε αλλάζουν. Έχετε παρατηρήσει ότι τα φύλλα κάποιων δέντρων βγάζουν μπουμπούκια, κάποια άλλα ξεραίνονται και τα χρώματα των λουλουδιών τους είναι διαφορετικά. Θυμάστε με λαχτάρα τις μέρες που ξαπλώνατε κάτω από τα δέντρα και τα αστέρια έμοιαζαν με τα φώτα των δέντρων. Αρχίσατε να αναζητάτε την αιτία. Μάθατε ότι ο υπερβολικός φωτισμός στα πάρκα βλάπτει τα δέντρα και άλλα έμβια όντα, διαταράσσει τους βιολογικούς τους κύκλους και προκαλεί φωτορύπανση. Πιστεύετε ότι το πάρκο σας, το οποίο συντηρείται, έχει αλλάξει λόγω της φωτορύπανσης. Θα αποφασίσετε να ευαισθητοποιηθείτε σχεδιάζοντας μια λάμπα εξωτερικού φωτισμού για τη μείωση του περιττού φωτισμού στο πάρκο.

21st century technical skills gained through this activity

Κριτική σκέψη

Συνεργασία

Δημιουργικότητα και καινοτομία

Επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων

Τεχνολογικές λειτουργίες και έννοιες

Πρόσβαση και ανάλυση πληροφοριών

Περιέργεια και φαντασία

Αποτελεσματική ομαδική εργασία

Δεξιότητες επιστημονικής διαδικασίας

Δεξιότητες επικοινωνίας

Αναλυτική σκέψη

Ηλεκτρολόγοι-ηλεκτρονικοί μηχανικοί: Εργασία σε κινούμενα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Σχεδιάζει κατάλληλο λαμπτήρα φωτισμού.

Βιολόγοι: Διερωτώνται για την επίδραση της φωτορύπανσης στο ζωντανό περιβάλλον. Μοιράζονται την εξειδικευμένη γνώμη τους επί του θέματος.

Αστρονόμος: Διερωτώνται για την αρνητική επίδραση της φωτορύπανσης στην παρατήρηση αστρονομικών αντικειμένων. Μοιράζονται τη γνώμη των ειδικών τους επί του θέματος.

Γιατρός: Διερωτάται για την επίδραση της φωτορύπανσης στην υγεία των ανθρώπων. Μοιράζονται την εξειδικευμένη γνώμη τους επί του θέματος..

Differentiation strategies to meet diverse learning needs

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να προχωρούν με το δικό τους ρυθμό.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους.

Οι μαθητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση σε κατάλληλες χρονικές στιγμές.

Δημιουργείται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου αναπτύσσεται εμπιστοσύνη.

Υποστηρίζονται ατομικές μαθησιακές διαδικασίες για ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Προετοιμάζεται ένα περιβάλλον για να μοιράζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

 

Σχέδιο μαθήματος

240 λεπτά

Χρόνος ολοκλήρωσης μαθήματος

Μετά από αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εξηγήστε τις αιτίες της φωτορύπανσης.
 • Δώστε παραδείγματα των αρνητικών επιπτώσεων της φωτορύπανσης στη φυσική ζωή.
 • Ορίστε την επίδραση της φωτορύπανσης στις παρατηρήσεις του ουρανού.
 • Να παράγετε λύσεις για τη μείωση της φωτορύπανσης.
 • Να ορίσετε τα κατάλληλα και ακατάλληλα εργαλεία φωτισμού.
 • Εξηγήστε την επίδραση της σωστής χρήσης των εργαλείων φωτισμού στην οικονομία.
 • Ορισμός απλών στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος και δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος.
 • Μετράει με τη χρήση εφαρμογών smartphone. Ερμηνεύει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λαμβάνονται.
 • Σχεδιάζει ένα εργαλείο φωτισμού σύμφωνα με τη διαδικασία μηχανολογικού σχεδιασμού.
 • Δοκιμάζει και επανασχεδιάζει τα σχέδιά του.
 • Να κάνει μια παρουσίαση μηχανικής για το σχεδιασμό που δημιούργησε για την επίλυση του προβλήματος.
 • Να διαβάζουν ένα ραβδόγραμμα και να δημιουργούν ένα ραβδόγραμμα.
 • Κάντε δηλώσεις με βάση τα δεδομένα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Θαμπή εικόνα: Δημιουργία σιωπηλών, άφωνων, ακίνητων εικόνων με το σώμα.

Ποσότητα φωτός: Η συνολική φωτεινή ροή από μια πηγή για μια ορισμένη περίοδο επίδρασης. 

Φωτορύπανση: Είναι η χρήση του φωτός σε λάθος μέρος, σε λάθος ποσότητα, σε λάθος κατεύθυνση και σε λάθος χρόνο.

Κατάλληλος φωτισμός: Είναι ο φωτισμός του περιβάλλοντος στο βαθμό που είναι απαραίτητος.

Διάγραμμα στήλης: Είναι η αναπαράσταση δεδομένων σε ραβδόγραμμα.

Προηγούμενες γνώσεις και λεξιλόγιο

Χρησιμοποιήστε το μοντέλο της επιστημονικής έρευνας και το υπόδειγμα “Δοκιμάστε την ιδέα σας” για να να σας βοηθήσει με το ερευνητικό σας ερώτημα. Βλέπε παράρτημα Ι. και ΙΙ.

Επιστήμη και Μηχανική/Μαθηματικές πρακτικές

S Φυσική

(Science)

 

S.4.5.3.1. Να διερωτώνται για τις αιτίες της φωτορύπανσης.

S.4.5.3.2. Να εξηγούν τις αρνητικές επιπτώσεις της φωτορύπανσης στη φυσική ζωή και στην παρατήρηση των ουράνιων σωμάτων.

S.4.5.3.3. Να παράγουν λύσεις για τη μείωση της φωτορύπανσης.

S.4.5.2.1. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον κατάλληλο φωτισμό.

S.4.5.2.2. Να συζητούν τη σημασία της οικονομικής χρήσης των εργαλείων φωτισμού από την άποψη της οικονομίας..

S.4.7.1.1. Αναγνώριση απλών στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος.

S.4.7.1.2. Δημιουργία απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.

T Τεχνολογία

(Technology)

Μετρήστε το σχεδιασμό με τη χρήση εφαρμογών smartphone.

Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

E Μηχανική

(Engineering)

Ζήστε την εμπειρία της διαδικασίας σχεδιασμού με την προετοιμασία ενός εργαλείου φωτισμού.

Να κάνετε μια παρουσίαση μηχανικής για το σχέδιο που δημιουργήθηκε για την επίλυση του προβλήματος.

M Μαθηματικά

(Math)

M.4.4.1.1. Εξετάζει το διάγραμμα στήλης, κάνει σχόλια και προβλέψεις στο διάγραμμα.

M.4.4.1.2. Δημιουργεί ένα διάγραμμα στήλης.

M.4.4.1.3. Κάνει δηλώσεις με βάση τα δεδομένα.

Ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών

Εμπλακείτε

Δραστηριότητα 1: Δάσκαλος, “Περπατάς για να συναντήσεις τους φίλους σου στο πάρκο μετά το σχολείο… Το πάρκο είναι κλειστό για συντήρηση εδώ και λίγο καιρό… Αναρωτιέσαι για τις πρόσφατες αλλαγές στο πάρκο… Ήρθες στο πάρκο… Ένιωσες ανακούφιση όταν είδες τα δέντρα στη θέση τους… Πήρες μια βαθιά ανάσα από το άρωμα του πάρκου… Συναντήθηκες με τους φίλους σου κάτω από αυτό… Κρεμάστηκες στο ψηλότερο κλαδί της αχλαδιάς και έκοψες το αχλάδι… Έφαγες το αχλάδι με ευχαρίστηση… Σφύριζες στους ήχους των πουλιών που άκουγες… Έπαιξες για λίγο σαν μπάλα με τα κουκουνάρια που έπεφταν… Παρακολουθούσες τα αστέρια να αρχίζουν να λάμπουν στον ουρανό… Πάνω από τις λάμπες φωτισμού που ήταν τοποθετημένες στο έδαφος του πάρκου πήδηξες… Παρατήρησες πόσο φωτεινό ήταν το πάρκο…” λέει. Ο δάσκαλος δίνει οδηγίες στα κατάλληλα διαστήματα. Οι μαθητές ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Δραστηριότητα 2: Ένας λιγότερος αριθμός χαρτιών Α4 από τον αριθμό των μαθητών διασκορπίζεται στο πάτωμα. Κάθε ένα από τα απλωμένα χαρτιά είναι ένα δέντρο. Οι μαθητές υποθέτουν ότι κάθονται στη σκιά των δέντρων όταν πατούν πάνω στα χαρτιά. Οι μαθητές χορεύουν ανάμεσα στα δέντρα όταν αρχίζει η μουσική. Ο δάσκαλος ανάβει τον φακό στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Όταν το φως αρχίζει να ανάβει, οι μαθητές κάθονται στη σκιά ενός δέντρου. Μόνο ένας μαθητής μπορεί να καθίσει στη σκιά κάθε δέντρου. Ο μαθητής που εκτίθεται επειδή δεν μπορεί να καθίσει είναι εκτός παιχνιδιού. Όταν το φως σβήσει, οι μαθητές αρχίζουν να χορεύουν. Ωστόσο, ένα από τα δέντρα στο πάρκο ξεραίνεται. Ένα κομμάτι χαρτί λείπει από το πάτωμα. Ο στόχος των μαθητών είναι να βρουν κάθε φορά ένα δέντρο για να σκιάσουν τον εαυτό τους. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας μαθητής.

Δραστηριότητα 3: Ο δάσκαλος μπαίνει ανάμεσα στους μαθητές με μια πηγή φωτός. Ο δάσκαλος είναι η πηγή φωτός. Οι μαθητές είναι τα αστέρια στον ουρανό. Η πηγή φωτός κάνει αόρατο το αστέρι που αγγίζει. Τα αστέρια τρέχουν μακριά για να αποφύγουν να πιαστούν από την πηγή φωτός. Το αστέρι που αγγίζει η πηγή φωτός γίνεται αόρατο και βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα αστέρια. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί για αρκετή ώρα με τον εντοπισμό νέων πηγών φωτός.

 

Τι γνώμη έχετε για τα γεγονότα;

Γιατί μπορεί να έχουν ξεραθεί τα δέντρα στο πάρκο;

Γιατί τα αστέρια δεν είναι ορατά;

Τι πιστεύετε για την πηγή των προβλημάτων στο πάρκο;

Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι μπορεί να έχει η αύξηση του φωτισμού στο περιβάλλον μας;

 

Υλικά: χαρτί Α4, music player, μουσική για χορό, φακός.

Προετοιμασία: [ 5] λεπτά 

Διευκόλυνση της μαθησιακής εμπειρίας: [15] λεπτά 

Μετάβαση: [ 10] λεπτά

Ο δάσκαλος θα: Ο εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερωτηθούν για τα αποτελέσματα της αύξησης της ποσότητας του φωτισμού στο περιβάλλον.

Οι μαθητές θα: Διερωτώνται για τις επιπτώσεις του πλεονάζοντος φωτισμού στο ζωντανό και μη ζωντανό περιβάλλον.

 

Εξερευνήστε: 

Δραστηριότητα 4:

Οι εικόνες αναπαράγονται όσο και ο αριθμός των μαθητών. Οι εικόνες τοποθετούνται στο έδαφος. Οι μαθητές αρχίζουν να χορεύουν με τη συνοδεία μουσικής. Όταν η μουσική σταματήσει, οι μαθητές παίρνουν μια εικόνα από το πάτωμα. Σχηματίζονται ομάδες των 6 μαθητών, με μία εικόνα σε κάθε ομάδα.

Ο δάσκαλος λέει σε κάθε ομάδα να δημιουργήσει μια βαρετή εικόνα δίνοντας μια από τις ακόλουθες καταστάσεις. Τους δίνεται αρκετός χρόνος για να προετοιμαστούν.

 

 1. Τα αποδημητικά πουλιά χάνουν τις μεταναστευτικές τους διαδρομές λόγω του φωτός που αναδύεται από τις πόλεις.
 2. Οι θαλάσσιες χελώνες που έχουν εκκολαφθεί δεν μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα λόγω του υπερβολικού φωτός στις παραλίες.
 3. Το πολύ φως εμποδίζει την ανάπτυξη των φυτών και προκαλεί την ξήρανση των δέντρων.
 4. Η απώλεια της νυχτερινής όρασης λόγω του υπερβολικού φωτισμού προκαλεί τροχαία ατυχήματα.
 5. Ο υπερβολικός φωτισμός εμποδίζει τη θέαση του σύμπαντος και την παρατήρηση ουράνιων σωμάτων.
 6. Το πολύ φως προκαλεί στους ανθρώπους απώλεια της υγείας τους, καθώς διαταράσσει τις συνήθειες του ύπνου και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους.

 

Οι ομάδες παρουσιάζουν εναλλάξ τις θαμπές εικόνες τους. Οι μαθητές ρωτούνται τι σημαίνει η βαρετή εικόνα. Ο μαθητής, με την αφήγηση του δασκάλου, εξηγεί την κατάστασή του/της με τη θαμπή εικόνα. Συζητήστε για τις θαμπές εικόνες ολόκληρων ομάδων.

 

Ποια είναι η επίδραση της υπερβολικής ποσότητας φωτός στη ζωή των έμβιων όντων;

Μπορεί να ειπωθεί ότι η υπερβολική ποσότητα φωτός προκαλεί ρύπανση; Γιατί;

Τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί η φωτορύπανση;

 

Οι ομάδες συναρμολογούν τις εικόνες που έλαβαν στην αρχή της δραστηριότητας. Σε συνεννόηση με τους συμμαθητές τους, επιλέγουν τις κατάλληλες και ακατάλληλες λάμπες φωτισμού (παράρτημα III).

Υλικά: Εικόνες

Προετοιμασία: [ 5] λεπτά 

Διευκόλυνση της μαθησιακής εμπειρίας: [25] λεπτά 

Μετάβαση: [ 10] λεπτά

Ο δάσκαλος θα: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει τον αριθμό των εικόνων στο 4ο γεγονός. Υποστηρίζει τους μαθητές στη διαδικασία προετοιμασίας της θαμπής εικόνας και επιτρέπει την αμφισβήτηση της έννοιας της φωτορύπανσης.

Οι μαθητές θα: Οι μαθητές διερωτώνται αν η υπερβολική ποσότητα φωτός και ο λανθασμένος φωτισμός θα προκαλέσουν φωτορύπανση. Εντοπίζει τα κατάλληλα δείγματα λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού.

 

Εξηγήστε: 

Δραστηριότητα 5:

Εξετάζεται η εικόνα που λαμβάνεται από τις δορυφορικές εικόνες της Γης. Σημειώνονται οι περιοχές με μεγάλη ποσότητα φωτός που διαφεύγει στο διάστημα. Μοιράζονται τα κατά προσέγγιση κόστη του φωτός που διαφεύγει στο διάστημα σε ορισμένες μεγάλες πόλεις.

 

Λονδίνο – 3 εκατομμύρια δολάρια

Νέα Υόρκη – 14 εκατομμύρια δολάρια

Κωνσταντινούπολη – 1 εκατομμύριο δολάρια

Παρίσι – 3 εκατομμύρια δολάρια

 

Οι μαθητές ενημερώνονται για το διάγραμμα στήλης. Μαζί, δημιουργείται το διάγραμμα στήλης.

Κάντε ερωτήσεις σχετικά με το γράφημα. Οι ερωτήσεις των μαθητών απαντώνται.

 

Δραστηριότητα 6 :

Παρακολουθείστε το βίντεο Losing the Dark

https://www.youtube.com/watch?v=dd82jaztFIo&list=PLDD79FC8870945AA5&t=42s 

Απαντώνται οι ερωτήσεις των μαθητών. Οι ακόλουθες ερωτήσεις τίθενται στους μαθητές.

 

Τι επιπτώσεις έχει η φωτορύπανση στη φυσική ζωή;

Πώς μπορεί η ποσότητα του φωτός να είναι καθοριστική στη διαδικασία παρατήρησης του σύμπαντος;

Ποια είναι η επίδραση της φωτορύπανσης στην ανθρώπινη υγεία;

Πώς μπορεί να αποφευχθεί η φωτορύπανση;

Πώς να αποφασίσετε αν ένας λαμπτήρας εξωτερικού φωτισμού είναι κατάλληλος ή όχι ;

Γιατί είναι σημαντικό να αποτρέψουμε τη διαρροή φωτός στο διάστημα;

Η εικόνα προβάλλεται στους μαθητές. Τους ζητείται να επιλέξουν ποια λάμπα φωτισμού είναι κατάλληλη. Οι μαθητές εξηγούν τις σκέψεις τους με αιτιολόγηση. Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου λαμπτήρα φωτισμού εξωτερικού χώρου.

 

Οι μαθητές μπορούν να κατευθυνθούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω βίντεο ανάλογα με τις ερωτήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει αυτή την απόφαση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

https://www.youtube.com/watch?v=V_A78zDBwYE

https://www.youtube.com/watch?v=5gYIeT6GrkA

 

Παρουσιάζεται στους μαθητές η Διεθνής Ένωση Σκοτεινού Ουρανού (IDA). Αναφέρεται ότι η φωτορύπανση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ότι η IDA αγωνίζεται με αυτό. Αναφέρεται ότι ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα. 

https://www.darksky.org

 

Υλικά: εικόνες, σύνδεσμοι βίντεο

Προετοιμασία: [5 ] λεπτά 

Διευκόλυνση της μαθησιακής εμπειρίας: [ 30] λεπτά 

Μετάβαση: [ 5] λεπτά

Ο δάσκαλος θα: Ο εκπαιδευτικός αναπληρώνει τις μαθησιακές ελλείψεις των μαθητών. καθοδηγεί τους μαθητές ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες.

Οι μαθητές θα: Απαντά σε ερωτήσεις και ερωτήματα για να βρει πληροφορίες.

 

Επεξεργαστείτε

Δραστηριότητα 7: Παρουσιάζονται και διανέμονται στους μαθητές απλά στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος, τα οπτικά στοιχεία των οποίων δίνονται παρακάτω. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για να σχηματίσουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Οι ομάδες κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κατάλληλων λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού που προσδιόρισαν στην προηγούμενη δραστηριότητα. Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των κατάλληλων λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού.

Οι μαθητές εισάγονται στη Διαδικασία Μηχανικού Σχεδιασμού . Επανεξετάζεται κάθε βήμα (Ρωτήστε, Φανταστείτε, Σχεδιάστε, Δημιουργήστε, Δοκιμάστε, Βελτιώστε). Οι μαθητές σχεδιάζουν έναν λαμπτήρα για φωτισμό χώρου στάθμευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Σχεδιάζουν τα σχέδιά τους (παράρτημα IV). Τα σχέδια των ομάδων εξετάζονται και ακούγονται οι εξηγήσεις τους..

 

Δραστηριότητα 8: Δίνονται στις ομάδες αλουμινόχαρτο, απλά στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος, εύκαμπτο σύρμα, χαρτόνι μοντέλο, ψαλίδι, χάρακας, ταινία, κόλλα. Οι ομάδες δημιουργούν μοντέλα κατάλληλων λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού που έχουν σχεδιάσει για το πάρκο.

Οι ομάδες μετρούν την ποσότητα του φωτός 10 cm πάνω από τους λαμπτήρες που μοντελοποιούν. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται με τη χρήση εφαρμογών που μετρούν την ποσότητα του φωτός. Τα μοντέλα μπορούν να βελτιωθούν με επανεξέταση, οι μετρήσεις μπορούν να επαναληφθούν. Οι μαθητές μοιράζονται τι άλλαξαν στα μοντέλα τους και γιατί. Εξηγούν την επίδραση των αλλαγών στο αποτέλεσμα (παράρτημα V). Οι μελέτες αξιολογούνται με την αναλυτική ρουμπρίκα για το σχεδιασμό λαμπτήρων.

Δραστηριότητα 9: Οι ομάδες παρουσιάζουν τα τελικά τους σχέδια. Εξηγούν τις καταστάσεις στις οποίες έδωσαν προσοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Μετρούν την ποσότητα του φωτός δοκιμάζοντας τα μοντέλα τους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ομάδων καταγράφονται στο ραβδόγραμμα (παράρτημα VI). Απαντώνται ερωτήσεις σχετικά με το γράφημα.

Ποια ομάδα έχει περισσότερο φως στο σχέδιό της;

Υπάρχει ομάδα με ίση ποσότητα φωτός;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ομάδας με τη μεγαλύτερη ποσότητα φωτός και της ομάδας με τη μικρότερη ποσότητα φωτός;

Γιατί είναι σημαντικό να αναπαριστούμε αριθμητικά δεδομένα με γραφικά;

 

Υλικά: χαρτόνι, ψαλίδι, χάρακας, ταινία, κόλλα, φωτόμετρο.

Προετοιμασία: [ 10] λεπτά 

Διευκόλυνση της μαθησιακής εμπειρίας: [ 10] λεπτά 

Μετάβαση: [ 60] λεπτά

Ο δάσκαλος θα: Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τη διερευνητική διαδικασία των μαθητών. τους οδηγεί στην έρευνα. Τους διευκολύνει να εξηγήσουν τα αποτελέσματά τους.

Οι μαθητές θα: Οι μαθητές δοκιμάζουν συνεχώς τα μοντέλα τους. Μετρούν μέχρι να πάρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αναπτύσσουν τα μοντέλα τους.

 

Αξιολογήστε: 

Δραστηριότητα 10: Οι μαθητές συγκεντρώνονται σε ομάδες των 4. Ο δάσκαλος γράφει τις λέξεις στα χαρτιά (βιολόγος, μηχανικός, αστρονόμος, γιατρός) και διπλώνει τα χαρτιά. Οι ομάδες επιλέγουν έναν εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι τραβούν μία από τις κάρτες. Οι ομάδες εργάζονται σύμφωνα με την ειδικότητα του επαγγέλματος που επέλεξαν.

Ο δάσκαλος λέει: “Ως αποτέλεσμα των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στο πάρκο, αποφασίσατε ότι ο φωτισμός του πάρκου ήταν έτσι διαμορφωμένος ώστε να προκαλεί φωτορύπανση. Θα πρέπει να δείξετε στη μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαρρύθμιση του πάρκου, τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν αν το πάρκο δεν είναι σωστά φωτισμένο. Επιπλέον, στοχεύετε να επιστήσετε την προσοχή των κατοίκων της γύρω περιοχής στο σημείο αυτό. Προετοιμάστε μια αφίσα που έχετε σχεδιάσει για το σκοπό αυτό, στην οποία αφενός θα προβάλλετε το φωτιστικό εξωτερικού φωτισμού και αφετέρου θα αποτυπώνετε την επαγγελματική σας άποψη”. Δίνονται στις ομάδες χρωματιστό χαρτόνι, κραγιόνια, κόλλα, ψαλίδι, χάρακας.

 Προετοιμασμένες αφίσες αναρτώνται στον τοίχο. Οι μαθητές εξετάζουν τις αφίσες. Εκφράζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες.

 

Υλικά: κόλλα, ψαλίδι, χάρακα.

Προετοιμασία: [ 5] λεπτά 

Διευκόλυνση της μαθησιακής εμπειρίας: [10] λεπτά 

Μετάβαση: [ 35] λεπτά

Ο δάσκαλος θα: Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Υποστηρίζει τη διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης των προβλημάτων των μαθητών.

Οι μαθητές θα: Οι μαθητές παρουσιάζουν τα σχέδιά τους. Επαναπροσδιορίζουν το πρόβλημα από επαγγελματική σκοπιά και κινητοποιούνται για μια λύση.

 

Ανεξάρτητες Μαθησιακές Εργασίες (ILT): 

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τους συνδέσμους βίντεο που θα τους δώσει ο καθηγητής για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους.

 

Οι μαθητές παρατηρούν τα εργαλεία φωτισμού σε χώρους όπως πάρκα, δρόμους κ.λπ. γύρω τους. Ανταλλάσσουν φωτογραφίες από κατάλληλες και ακατάλληλες λάμπες φωτισμού. Ενημερώνουν τους ανθρώπους γύρω από την περιοχή.

Μάθημα

Στο τέλος των σχετικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές ερωτώνται τα εξής.

 

 • Τι έμαθα σε αυτή τη δραστηριότητα;
 • Ποια μέρη αυτής της δραστηριότητας μου άρεσαν περισσότερο;
 • Ποια ήταν τα μέρη που δυσκολεύτηκα να κάνω;

 

Στο τέλος των καθορισμένων κύριων δραστηριοτήτων, τους παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν το έντυπο αυτοαξιολόγησης (παράρτημα 7).

Ανατροφοδότηση μαθητών

Φυσική: Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα – Καινοτομία, δημιουργική σκέψη

Μαθηματικά: Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων – Επεξήγηση

Πρόκειται για εφαρμογές στις οποίες αντανακλώνται οι εμπειρίες της ζωής με βάση το πρόβλημα της καθημερινής ζωής. Υποστηρίζεται η ενσωμάτωση της επιστήμης και των μαθηματικών, η διαδικασία της κριτικής σκέψης. Η επίλυση προβλημάτων και η υποβολή ερωτήσεων καθορίζουν την πρόοδο της διαδικασίας.

Χαρτογράφηση του προγράμματος

Η διαδικασία θα πρέπει να αξιολογείται με το αποτέλεσμα. Αυτό απαιτεί μια διαδικασία συλλογής δεδομένων που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει να τηρούνται σημειώσεις στο πεδίο, ώστε να μη χάνονται σημαντικά σημεία και να παρακολουθούνται άμεσες εξελίξεις. Οι βαθμοί και οι περιγραφές που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της διαδικασίας.

Χρησιμοποιείται μια ρουμπρίκα που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των προϊόντων των μαθητών. Η διαδικασία σχεδιασμού και προώθησης των προϊόντων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όπως και τα προϊόντα. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογούν τα δικά τους προϊόντα.

Η αλλαγή και η ανάπτυξη των συναισθημάτων και των σκέψεων των μαθητών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης. Το να επιτραπεί στους μαθητές να αμφισβητήσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

Ο προσδιορισμός της ετοιμότητάς τους πριν από την εφαρμογή είναι σημαντικός όσον αφορά τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της διδακτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του εκπαιδευτικού αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή δεδομένων.

Η διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των δεξιοτήτων απαιτεί την υποβολή ερωτήσεων. Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να είναι καλός ακροατής καθώς και να κάνει καλές ερωτήσεις.

Jump to:

Υλικά

Υλικά: Φύλλο αλουμινίου, απλά στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος, εύκαμπτο καλώδιο, χαρτόνι μακέτας, ψαλίδι, χάρακα, ταινία, κόλλα, χρωματιστό χαρτόνι, κραγιόνια, εικόνες.

 

Διαδικτυακοί Πόροι και Εφαρμογές που Χρησιμοποιήθηκαν:

https://www.youtube.com/watch?v=dd82jaztFIo&list=PLDD79FC8870945AA5&t=42s 

https://www.youtube.com/watch?v=V_A78zDBwYE

https://www.youtube.com/watch?v=5gYIeT6GrkA

https://www.darksky.org

Εφαρμογή Φωτομέτρου

Προετοιμασία

Σκοπός αυτού του μαθήματος: Δημιουργία ενός μοντέλου φωτιστικού λαμπτήρα για να μειωθεί η επίδραση της φωτορύπανσης στο περιβάλλον μας, η οποία προκαλείται από την υπερβολική ποσότητα φωτός και τη μη χρήση κατάλληλων εργαλείων φωτισμού.

Η φωτορύπανση έχει γίνει παγκόσμιο πρόβλημα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση της βλάβης που προκαλεί η φωτορύπανση στην υγεία και το περιβάλλον μας. Μετατρέψτε αυτό το πρόβλημα σε ένα ελκυστικό πρόβλημα για τους μαθητές. Εμπλέξτε τους στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.

Διερωτηθείτε για την ύπαρξη μιας μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις της φωτορύπανσης στο περιβάλλον σας. Δημιουργήστε παραδείγματα κάνοντας παρατηρήσεις σχετικά με αυτό το πρόβλημα που συναντάμε στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, στη δουλειά. Το πρόβλημα που θα επιλεγεί για αυτό το μάθημα θα δοθεί μέσα από μελέτες δημιουργικού δράματος. Κάντε το πρόβλημα αισθητό κατά την προετοιμασία-προθέρμανση της εργασίας του μαθήματος. Προσπαθήστε να προκαλέσετε μια αίσθηση περιέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμα τα υλικά για το μοντέλο της λάμπας φωτισμού. Όχι μόνο λαμπτήρας φωτισμού εξωτερικού χώρου, αλλά και μοντέλο λαμπτήρα φωτισμού εσωτερικού χώρου, όπως το σπίτι, το σχολείο, μπορεί να δημιουργηθεί. Παρακολουθήστε τα βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα. Γνωρίστε τις κοινότητες που δημιουργήθηκαν κατά της φωτορύπανσης.

Ομαδική εργασία

Η διαδικασία σχεδιασμού λαμπτήρων φωτισμού αντικατοπτρίζει τις συνεργατικές λύσεις των μαθητών στο πρόβλημα της καθημερινής ζωής. Αναπτύσσεται με τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις της ζωής τους. Τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν εμπιστοσύνη και συνεργασία στη διαδικασία διερεύνησης. Η αλλαγή και η ανάπτυξη από κοινού είναι το σημαντικότερο κέρδος της διαδικασίας. Οι μαθητές βιώνουν, δοκιμάζουν και μαθαίνουν το θέμα ή τα θέματα μαζί με την ομαδική εργασία.

Τους δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουν το ίδιο πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Υπάρχει μια αναζήτηση, μια περιέργεια, μια επιθυμία για εύρεση. Αποτελείται από μελέτες προσανατολισμένες στη διαδικασία και όχι στα αποτελέσματα. Υποστηρίζει την πρόοδο της ομάδας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά της.

Ρουμπρίκες

Κλίμακα Ανεξάρτητων Εργασιών
Μηδενική Ανεξαρτησία Πολλή βοήθεια με Κάποια Ανεξαρτησία Ημιανεξάρτητη Πλήρως Ανεξάρτητη
Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές μια πλήρη μέθοδο με σαφείς οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των πειραμάτων & του μηχανολογικού σχεδιασμού. Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές ένα περίγραμμα της διαδικασίας, αλλά επιτρέπει επιλογές* στα διάφορα βήματα. Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές ένα περίγραμμα της διαδικασίας για τη διεξαγωγή των πειραμάτων& μηχανικός σχεδιασμός αλλά με κάποιες επιλογές στην τεχνική και τον εξοπλισμό. Ο δάσκαλος καθορίζει τις διαδικασίες. Οι μαθητές ερευνούν τη μέθοδο που πρέπει να εφαρμόσουν για την προετοιμασία του πειράματος & του μηχανολογικού σχεδιασμού. Οι μαθητές ερευνούν τις μεθόδους για την εκτέλεση των πειραμάτων & του μηχανολογικού σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που παρέχεται. Οι μαθητές ερευνούν τις μεθόδους για τη διεξαγωγή του πειράματος & του μηχανολογικού σχεδιασμού και επιλέγουν τις μεθόδους και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν.
Παρατήρηση και Αξιολόγηση των Ικανοτήτων
Ακολουθήστε γραπτές και προφορικές διαδικασίες Οι μαθητές ακολουθούν γραπτές και προφορικές οδηγίες. Οι μαθητές ακολουθούν γραπτές και προφορικές οδηγίες, κάνοντας ατομικές επιλογές στην τεχνική ή τον εξοπλισμό. Οι μαθητές ακολουθούν μια μέθοδο που έχουν ερευνήσει Οι μαθητές ακολουθούν μια μέθοδο που έχουν ερευνήσει
Χρησιμοποιεί με ασφάλεια μια σειρά από πρακτικό εξοπλισμό και υλικά Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον εξοπλισμό. Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον εξοπλισμό. Οι μαθητές ελαχιστοποιούν τους κινδύνους με ελάχιστη προτροπή. Οι μαθητές πρέπει να διεξάγουν πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους.
Εφαρμόζει ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθόδους κατά τη χρήση οργάνων και εξοπλισμού Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η διαδικασία πρέπει να ακολουθείται μεθοδικά και οι κατάλληλες μεταβλητές να μετρώνται ή να ελέγχονται. Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η διαδικασία πρέπει να ακολουθείται μεθοδικά και οι κατάλληλες μεταβλητές να προσδιορίζονται, να μετρώνται και να ελέγχονται. Οι μαθητές επιλέγουν και χρησιμοποιούν σωστά τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τα διαδικαστικά βήματα πρέπει να έχουν καλή αλληλουχία και να προσαρμόζονται όπου χρειάζεται. Προσδιορίζονται, μετρώνται και ελέγχονται οι κατάλληλες μεταβλητές. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση, εξοπλισμό και τεχνικές. Τα διαδικαστικά βήματα πρέπει να έχουν καλή αλληλουχία και να προσαρμόζονται όπου χρειάζεται. Πρέπει να προσδιοριστούν κατάλληλες μεταβλητές για μέτρηση και έλεγχο. Όταν οι μεταβλητές δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα, οι προσεγγίσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να λαμβάνονται υπόψη.
Κάνει και καταγράφει παρατηρήσεις Οι μαθητές καταγράφουν τα δεδομένα με καθορισμένους τρόπους. Οι μαθητές καταγράφουν ακριβή δεδομένα με καθορισμένους τρόπους. Οι μαθητές καταγράφουν ακριβή και ακριβή δεδομένα, μεθοδικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες μονάδες, με καθορισμένους τρόπους. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο καταγραφής ακριβών και ακριβών δεδομένων με μεθοδικότητα και με τη χρήση κατάλληλων μονάδων.
Ερευνά, κάνει αναφορές και εκθέσεις Τα δεδομένα αναφέρονται και εξάγονται συμπεράσματα. Οι μαθητές πραγματοποιούν παρουσιάσεις σχετικά με τις πρακτικές δραστηριότητες με μεγάλη καθοδήγηση. Τα δεδομένα αναφέρονται και εξάγονται συμπεράσματα. Οι μαθητές συγκρίνουν τα αποτελέσματα και εντοπίζουν τους λόγους για τις διαφορές. Οι μαθητές πραγματοποιούν παρουσιάσεις για τις πρακτικές δραστηριότητες με κάποια καθοδήγηση. Οι μαθητές πρέπει να ερευνούν τις διαθέσιμες μεθόδους. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα και αναφέρουν τις διαφορές. Χρησιμοποιούν κατάλληλα γραφικά & πίνακες για την επεξεργασία των δεδομένων και την αναφορά των ευρημάτων. Οι μαθητές πραγματοποιούν παρουσιάσεις σχετικά με τις πρακτικές δραστηριότητες με ελάχιστη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό.  Οι μαθητές πρέπει να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για να σχεδιάσουν την εργασία τους. Η υποβολή εκθέσεων καλύπτει το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα γραφικά, πίνακες και/ή εργαλεία για την επεξεργασία των δεδομένων και την αναφορά των ευρημάτων. Οι μαθητές πραγματοποιούν παρουσιάσεις για τις πρακτικές δραστηριότητες χωρίς τη βοήθεια του καθηγητή.

*Επιλογές: Όσο περισσότερες επιλογές, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν στους μαθητές επιλογές, ώστε ο μαθητής να αναπτύξει τις ικανότητές του στην επίλυση προβλημάτων. Όσο περισσότερες επιλογές δίνει ο δάσκαλος στους μαθητές, ο μαθητής έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες για μάθηση με βάση το πρόβλημα και ανεξάρτητη μάθηση. Αυτό μετράται με βάση τις πρακτικές ρουμπρίκες από μηδενική ανεξάρτητη έως πλήρως ανεξάρτητη μάθηση

 

Αναλυτική Ρουμπρίκα για το Σχεδιασμό Λαμπτήρων
Προσόντα Ανεπαρκή (1) Καλή (2) Τέλεια(3)
Σχεδιασμός λαμπτήρων Σχεδιασμός λάμπας ημιτελής Δημιουργήθηκε ο σχεδιασμός της λάμπας Ο σχεδιασμός του λαμπτήρα δημιούργησε και πρόσθεσε οπτική
Αξιολόγηση του σχεδιασμού του λαμπτήρα Ο σχεδιασμός του λαμπτήρα δεν έχει αξιολογηθεί Αξιολόγηση του σχεδίου του λαμπτήρα Αξιολόγηση του σχεδιασμού του λαμπτήρα
Προώθηση του σχεδιασμού λαμπτήρων και ανταλλαγή της διαδικασίας Εισαγωγή δεν έγινε καλά Καλή εισαγωγή και επανασχεδιασμός σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
Καλή εισαγωγή Φωτορύπανση χωρίς εξήγηση Επεξήγηση της φωτορύπανσης Εισαγωγή πολύ καλή

Παράρτημα

Print or Download

Παράρτημα. I.

Επιστημονική Έρευνα

 

Παράρτημα II. 

Δοκιμάστε το Πρότυπο της Ιδέας σας

Δοκιμή του Οργανωτή Ιδεών σας   
 1. Ερευνητική ερώτηση

 Η ερώτησή σας θα πρέπει να συσχετίζει τη μεταβλητή χειρισμού με τη μεταβλητή ανταπόκρισης. 

Ερευνητική Ερώτηση: Τι προκαλεί υπερβολική χρήση του φωτός και ακατάλληλα εργαλεία φωτισμού;

 

 1. Υπόθεση

 Η υπόθεσή σας θα πρέπει να γράφεται ως δήλωση “ΕΑΝ, ΤΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ”. 

  

  

  

  

 • Μεταβλητές  
 • Χειραγωγούμενη μεταβλητή (Τι θα αλλάξετε) 
 • Ανταποκρινόμενη μεταβλητή (Τι θα μετρήσετε) 
 • Ελεγχόμενες μεταβλητές (Τι θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής)
  
 1. Υλικά 

Δημιουργήστε μια λίστα με όλα τα υλικά που χρειάζεστε. 

 

  
 • Διαδικασία 

Πρέπει να περιλαμβάνει… 

 • Χειραγωγημένη μεταβλητή 
 • Ανταποκρινόμενη μεταβλητή 
 • Ελεγχόμενες μεταβλητές 

 Λογικά, επαναλαμβανόμενα βήματα 

 • Καταγραφή συγκεκριμένων δεδομένων 
 • Επαναλαμβανόμενες δοκιμές
  
 • Δεδομένα 
 • Σχεδιάστε έναν πίνακα για την οργάνωση των δεδομένων που θα συλλέξετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής σας. 
 • Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία σας για να συλλέξετε και να καταγράψετε δεδομένα. 
 • Παρουσιάστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας κατάλληλες γραφικές παραστάσεις ή/και διαγράμματα.   

 

  
 • Συμπέρασμα 
 • Αναφέρετε το συμπέρασμά σας σχετικά με τη μεταβλητή χειρισμού και τη μεταβλητή ανταπόκρισης.  
 • Χρησιμοποιήστε δεδομένα για να δικαιολογήσετε το συμπέρασμά σας. 
 • Δηλώστε αν η υπόθεσή σας μπορεί να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί με βάση τα παρατηρούμενα δεδομένα. 

 

  
 • Ανάλυση 
 • Συζητήστε τις πιθανές πηγές σφάλματος και την πιθανή επιρροή τους στα αποτελέσματά σας. 

 

 • Δώστε ιδέες για το πώς και γιατί θα μπορούσε να βελτιωθεί ο πειραματικός σχεδιασμός.

 

 •  Περιγράψτε εκπληκτικά δεδομένα. 
 • Αναφέρετε ιδέες για την αναθεώρηση της ιδέας δοκιμής σας ή νέες σχετικές ιδέες για δοκιμή.

 

  
 • Παρουσιάστε τα ευρήματά σας στην τάξη σας. 
  

  

  

 

Παράρτημα III

Προσδιορίστε τους κατάλληλους και ακατάλληλους λαμπτήρες φωτισμού. Εξηγήστε το λόγο.

Εικόνες Κατάλληλος λαμπτήρας φωτισμού Ακατάλληλος λαμπτήρας φωτισμού Γιατί;
  

 

Παράρτημα IV

Σχεδιασμός Λαμπτήρων Φωτισμού

Όνομα: 

Μέλη Ομάδας:

Ανάθεση: Το πάρκο όπου παίζατε και συναντιόσασταν με τους φίλους σας στη γειτονιά σας έχει χάσει την παλιά του ομορφιά. Τα δέντρα κάτω από τα οποία τρέχετε και παίζετε αλλάζουν. Έχετε παρατηρήσει ότι τα φύλλα κάποιων δέντρων βγάζουν μπουμπούκια, κάποια άλλα ξεραίνονται και τα χρώματα των λουλουδιών τους είναι διαφορετικά. Θυμάστε με λαχτάρα τις μέρες που ξαπλώνατε κάτω από τα δέντρα και τα αστέρια έμοιαζαν με τα φώτα των δέντρων. Αρχίσατε να αναζητάτε την αιτία. Μάθατε ότι ο υπερβολικός φωτισμός στα πάρκα βλάπτει τα δέντρα και άλλα έμβια όντα, διαταράσσει τους βιολογικούς τους κύκλους και προκαλεί φωτορύπανση. Πιστεύετε ότι το πάρκο σας, το οποίο συντηρείται, έχει αλλάξει λόγω της φωτορύπανσης. Αποφασίσατε να ευαισθητοποιηθείτε σχεδιάζοντας μια λάμπα εξωτερικού φωτισμού για τη μείωση του περιττού φωτισμού στο πάρκο.

Υλικά: Φύλλο αλουμινίου, απλά στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος, εύκαμπτο σύρμα, χαρτόνι μακέτας, ψαλίδι, χάρακας, ταινία, κόλλα, φωτόμετρο.

Σχεδιάστε τη Λάμπα Φωτισμού που Σχεδιάσατε

 

Παράρτημα V

 

Ας δοκιμάσουμε τα σχέδια των λαμπτήρων σας. Μετρήστε την ποσότητα του φωτός με ένα φωτόμετρο.

Κάντε νέες επεξεργασίες στο σχέδιό σας και ξαναμετρήστε.

Συνεχίστε να δοκιμάζετε μέχρι να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα..

Διάγραμμα Παρατήρησης

Μετρήσεις Ποσότητα Φωτός Αλλαγές που Προστέθηκαν στο Σχέδιο
1.
2.
3.
4.
5.

             

 

Παράρτημα VI

Ας δοκιμάσουμε τα σχέδια των λαμπτήρων σας. Μετρήστε την ποσότητα του φωτός με ένα φωτόμετρο. Δημιουργήστε ένα διάγραμμα στήλης αφού αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

Ομάδες Ποσότητα Φωτός
1.
2.
3.
4.
5.

 • Ποια ομάδα έχει περισσότερο φως στο σχέδιό της;

………………………………………………………………………………………………………….

 • Υπάρχει μια ομάδα με ίση ποσότητα φωτός;

………………………………………………………………………………………………………….

 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ομάδας με τη μεγαλύτερη ποσότητα φωτός και της ομάδας με τη μικρότερη ποσότητα φωτός;

………………………………………………………………………………………………………….

 • Γιατί είναι σημαντική η αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων με γραφικά?

………………………………………………………………………………………………………….

 

Παράρτημα VII

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνομα μαθητή:

Όνομα Δραστηριότητας:  Φωτορύπανση και Ποσότητα Φωτός: Σχεδιασμός ενός λαμπτήρα που αποτρέπει τη φωτορύπανση.

Οδηγίες: Το παρόν έντυπο αυτοαξιολόγησης έχει συνταχθεί για να αξιολογήσει την απόδοσή σας στη δραστηριότητα. Εκφράστε τις απόψεις σας απαντώντας στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

 1. Τι έμαθα σε αυτή τη δραστηριότητα;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ποια μέρη αυτής της δραστηριότητας μου άρεσαν περισσότερο;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ποια ήταν τα μέρη που δυσκολεύτηκα να κάνω;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………