E-learning ruimte

Wij hebben de behoeften van leerkrachten in STEM-vakken uit heel Europa bestudeerd en hier krijgt u de kans om te genieten van de e-cursussen die wij voor u hebben ontwikkeld. Met deze middelen willen wij uw voortdurende professionele ontwikkeling ondersteunen door u vernieuwende methoden aan te reiken voor het onderwijzen van STEM-vakken en hoe u deze veel interessanter en aantrekkelijker kunt maken voor jongeren.