EARTH -Çevreyi Korumak İçin Harekete Geç!

Bilim alani:

Fen,Matematik,Coğrafya,BİT

Sinif seviyesi:

3. ve 4. Sınıflar

Öğrenci yaş grubu:

9-11

Toplam süre:

240 dakika

Hazirlik süresi:

60 Dakika

Ders süresi:

180 Dakika

Kullanilacak öğretim yöntemi:

Deney, buluşsal keşif, problem çözme

Anahtar kavramlar:

Atmosfer, sera gazı emisyonları, küresel ısınma

Overview

Derse giriş

Çocuklar gezegeni, Evreni, yaşamın var olması için gerekli koşulları, Güneş Sistemindeki tek yerleşik gezegen olan Dünya’yı öğrenirler.

Student mission

Siz iklim dedektiflerisiniz ve atmosfer, sera gazı emisyonları, küresel ısınma hakkında bilgi edinmeli ve meslektaşlarınıza, arkadaşlarınıza, ebeveynlere bunu anlatmalısınız. Göreviniz ayrıca küresel olarak etkisi olacak sera gazı etkisini yerel olarak azaltmanın yollarını düşünmektir. Takımlar halinde çalışacak ve ilginç deneylerin içinde yer alacaksınız.

 

Dedektif olduğunuz için, daha önce öğrendiklerinize dayanarak doğru, bilimsel araştırma yapmak önemlidir. Bu nedenle gözlem, dikkat, matematik becerileri, merak, analitik düşünme ve aynı zamanda ekip çalışması becerilerinizi kanıtlamanız gerekecektir.

21st century technical skills gained through this activity

Beceri listesi örn. veri bilimi ve elektrik mühendisliği

 

Anahtar kavramları keşfetmek ve anlamak için gereken beceriler şunlardır:

Yaratıcılık ve entelektüel merak

Eleştirel düşünme ve sistemik düşünme

İletişim becerileri

Problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme

Kendi kendine eğitim

Meteorolog, kimyager, biyolog, çevre müfettişi

Differentiation strategies to meet diverse learning needs

Hazırlık süresi – tüm öğrenciler beyin fırtınası, eleştirel ve yaratıcı düşünmeye katılacaklar böylece farklı öğrenme ihtiyaçları karşılanacak.

Ders süresi boyunca, öğrenciler farklı deneyler yapan takımlara ayrıldığından, farklılaşma belirgin olacaktır. Ayrıca, gelecekteki kariyerleri için de gerekli olan müzakere becerilerini kullanarak ekipte kendi rollerini bulmaları gerekir.

Beyin fırtınası ve eleştirel ve yaratıcı düşünmenin kullanımı sırasında mümkün olduğu kadar çok ve değerli fikir toplayabilmek için öğrencilere atmosfer, sera gazları, küresel ısınma gibi temel kavramları öğrenmeleri için rehberlik edilecektir.

Aşağıdaki bağlantılar tavsiye edilir:

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/articles/every-breath-we-take https://youtu.be/Ke140nuy15E

https://climate.nasa.gov/

Lesson plan

240 dakika

Time to complete Lesson

Sera gazı /atmosfer etkisinin ne olduğunu bilmek

Sera gazı etkisinin olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemek

Sera gazı emisyonlarındaki artışla mücadele etmenin basit yollarını keşfetmek.

Expected Learning Outcomes

Atmosfer, CO2, küresel ısınma

Prior knowledge and vocabulary

Araştırma sorunuzda size yardımcı olması için Bilimsel Sorgu modelini ve Fikrinizi Test Edin şablonunu kullanın. Ek I. ve II’ye bakınız.

BİLDİĞİM / BİLMEK İSTEDİĞİM / ÖĞRENDİM-Ek 4.2 tablosuna dayalı çalışma yaprağı uygulanır. Örnek öğeler:

Atmosfer olmasaydı – o zaman ……

Atmosferde çatlaklar varsa – o zaman …….çünkü ……

Science and Engineering/Math Practices

Matematik

1.1 Kendi muhakemesini oluşturmak için bazı kalıpları gözlemleme/bazı kalıpları açıklama.

1.2 Bazı tekrarlayan kalıplar veya akıl yürütmeler oluşturmak.

3.1 Bazı nesnelerin uzaydaki konumu ve olağan durumlarda temsiller.

3.2 Normal durumlarda geometrik şekillerin basit özelliklerini keşfetmek.

4.1 Günlük durumlarda bazı aletleri ve standart ölçü birimlerini kullanmak.

5.2 Tablolarda ve grafik gösterimlerde verilerin düzenlenmesi.

 

Coğrafya

1.1 Metinlerde veya bağlamlarda bazı coğrafi terimlerin tanımlanması, çeşitli öğrenme durumları.

4.1 Çağdaş dünyanın karakteristiği olan coğrafi unsurlara ilişkin bilgi merakının geliştirilmesi.

4.2 Yaşayan toplum faaliyetlerinin önemini anlamak.

 

Pratik beceriler

 

2.3 Bazı pratik, yaratıcı ve eğlenceli aktivitelerden sonra  kişiselleştirilmiş ve kullanışlı ürünlerin elde edilmesi.

2.4 Mekanı ve şekilleri çeşitli tekniklerle yeniden modellemek.

 

Fen

1.1 Bazı süreçlerde ve olgularda nesneler arasındaki bazı ilişkileri gözlemlemek.

1.2 Bazı nesnelerin, fenomenlerin ve süreçlerin sıralanması ve sınıflandırılması için bazı kriterlerin kullanılması.

2.1 Çevre araştırmasının geliştirilmesi için bir plan oluşturmak.

2.2 Bir çevre araştırmasının yürütülmesi için önerilen plana başvurmak.

2.3 Araştırma yoluyla yapılan bazı gözlemlerin çizelgeler, uygun tablolar ve basit formüller kullanılarak grafiksel olarak elde edilmesi.

2.4 Kendi araştırmanızın çıkarımlarına dayalı sonuçların formüle edilmesi.

2.5 Kendi araştırmanız için sonuçların sunumu.

3.1 Sağlığı korumanın bazı kolay yollarını belirlemek.

3.2 Çevreyi korumanın yollarını belirlemek.

 

BİT

 1. Bilgisayar kullanma becerilerinin ve bileşenlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.

2.Arama seçimi ve bilgi kullanım becerilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.

 1. İletişim kurma ve geliştirme, bilgi gönderme ve işleme becerileri.

4.Toplumla bütünleşme becerilerini oluşturmak ve geliştirmek.

Curriculum Alignment

Giriş: Öğretmen, öğrencilerin zaten bildiklerini yansıtmalarına ve bilgi boşluklarını belirlemelerine yardımcı olur. Öğrencilerin öğrenmeye hazır olmaları için gelecek kavramlara ilgiyi teşvik etmek önemlidir. Öğretmenler öğrencilere açılış soruları sormaları veya konu hakkında zaten bildiklerini yazmaları konusunda görev verebilir. Bu aynı zamanda kavramın öğrencilere ilk kez tanıtıldığı zamandır.

 

Materyaller: Şemayı içeren çalışma sayfası : BİLDİĞİM / BİLMEK İSTEDİĞİM / ÖĞRENDİM

Hazırlık: 5 Dakika

Öğrenme Deneyiminin Kolaylaştırılması:  2 Dakika

Geçiş:  3 Dakika

Öğretmen: Atmosfer, Dünya, Güneş Sistemi hakkında tartışın.

TERRA gezegenimizi tahtaya (bir daire gibi) iki kez çizin ve atmosferi ilk çizimde bir daire ve ikinci Ek 3’te bir kare ile temsil edin.

Öğrencilerden doğru temsili seçmeleri ve seçimin nedenlerini açıklamaları istenir (gezegenin şekli gazlı kabuğun şeklini verir çünkü gazların kendi şekilleri yoktur).

Öğrenciler zaten ‘Dünya’ hakkında bilgiye sahip oldukları ve atmosfer hakkında okudukları için, öğrenmeyi oluşturmak için bilgi transferinin yanı sıra yaratıcı düşünmeyi de kullanırlar. Bu nedenle, eğer gezegen oval ve hava bir gaz ise (öğrencilerin zaten bildiği şeyler), atmosferin gezegen şeklinde olması normaldir.

Bundan sonra öğrenciler bir önceki tartışmayı takiben BİLDİĞİM / BİLMEK İSTEDİĞİM / ÖĞRENDİĞİM tablosunu tamamlarlar.

BİLMEK İSTİYORUM bölümü tartışılır ve öğrencilerin sorularından hareketle eklerde yer alan formlar doldurulur.

 

Öğrenciler: Sayfayı zaten bildikleriyle ve özellikle Atmosferin ve bunun insanların yaşamlarını nasıl etkilediği hakkında bilmek istedikleriyle tamamlayın.

Tahtadaki mevcut çizimlerden Dünya’nın atmosferik kabuğunun şeklini araştırın.

Gezegenin şekli, hava, bileşimi, yaşamı sürdüren gaz, Evren, Dünya’nın Güneş Sistemindeki yeri vb. ile ilgili bilgileri tamamlayacaklardır.

Öğretmen ayrıca öğrencileri atmosferin gezegendeki yaşam için rolünü keşfetmeye yönlendirecek başka bir soru soracaktır:

İnsanların kışın giydiği kıyafetlerin rolü nedir ve bunların Dünya’nın hava örtüsü ile bağlantısı ne olabilir?

 

Keşfetme: Keşif aşamasında, öğrenciler somut öğrenme deneyimleri yoluyla yeni kavramı aktif olarak keşfederler. Bilimsel yöntemden geçmeleri ve gözlem yapmak için akranlarıyla iletişim kurmaları istenebilir. Bu aşama, öğrencilerin uygulamalı bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Deney, biri atmosfere sahip, diğeri atmosfersiz olmak üzere iki gezegenin ortamını yaratmaktan ibarettir. Plastik bir şişeye biraz toprak koyun, ardından biraz su dökün. Her iki şişeye de hafifçe nemlendirilmiş toprağın yüzeyine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmiş bir termometre yerleştirilecektir. Şişelerden birine kapak vidalanacak, bu da şişenin dışındaki havanın dolaşımını (Dünya atmosferini taklit ederek) engelleyecek ve diğerine kapak yerleştirilmeyecektir. Öğrencilerin fark edeceği, kapaklı şişede sıcaklığın artacağı, kapaksız şişede ise artmayacağı gerçeği olacaktır.

Bu deney, Dünya’nın atmosferik tabakasının, şişenin vidalı kapağına benzer şekilde hareket eden ozon tabakasının önemini gösterecektir.

Materyaller: plastik şişeler (oluşturulan her ekip için 2 adet), toprak, huni, termometre, ip, yapışkan bant, su)

Hazırlık:  3 Dakika

Öğrenme Deneyiminin Kolaylaştırılması:  5 Dakika

Geçiş: 2 Dakika

Öğretmen: Deneyi gerçekleştirme adımlarını ve öğrencilerin görevlerini açıklar- EK 5…

Öğrenciler: deneyin görevlerini yerine getirir.

 

Açıklama: Bu, öğrencilerin yeni bilgileri sentezlemelerine ve daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyarlarsa sorular sormalarına yardımcı olan, öğretmen liderliğindeki bir aşamadır. Açıklama aşamasının etkili olması için öğretmenler, “5E Öğretim Modeli: Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi için Öğrenme Döngüsü Yaklaşımı”na göre teknik bilgileri daha doğrudan bir şekilde sunmadan önce Keşfetme aşamasında öğrendiklerini öğrencilerden paylaşmalarını istemelidir. ” Bu aynı zamanda öğretmenlerin anlamayı artırmak için video, bilgisayar yazılımı veya diğer yardımcıları kullandığı zamandır.

Materyaller: deney çalışma sayfası – Ek 5

Hazılrık: 2 Dakika

Öğrenme Deneyiminin Kolaylaştırılması:5 Dakika

Geçiş:3 Dakika

Öğretmen: farklı ekiplerdeki çocuklardan kapalı şişelere (Dünya) ve açılmış şişelere (atmosfersiz diğer gezegenler) ne olduğunu dikkatlice gözlemlemelerini isteyin.

Öğrencilerden, gezegenin merkezi ile yüzeyi (Dünya’nın yarıçapı) arasındaki mesafenin yanı sıra atmosferin boyutu – KARMAN Çizgisi arasındaki mesafeyi çevrimiçi olarak araştırmalarını isteyin.

Bir gaz olan havanın çeşitli faktörlere bağlı olarak fizik yasalarına (genişleme ve büzülme) tabi olduğu açıklanmıştır. Bu nedenle ölçümler yaklaşıktır ve Dünya atmosferinin net bir sınırını tanımlamaz. Ancak tekrarlayan bir modele dayalı olarak, bu ölçümlerle uğraşan araştırmacının adını taşıyan (Karman – Karman Hattı) atmosferik tabakanın boyutunun yaklaşık olarak tahmin edilebildiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca Dünya’nın yarıçapı, başta Eratosthenes olmak üzere çeşitli araştırmacılar tarafından hesaplanmıştır.

Buradaki fikir, atmosferik kabuğun Dünya’nın yarıçapından çok daha ince olduğunu anlamaktır, ancak optimal yaşam koşullarının korunmasında büyük bir önemi vardır.

https://www.meteorologiaenred.com/ro/radio-de-la-tierra.html

https://www.nationalgeographic.com/science/article/where-is-the-edge-of-space-and-what-is-the-karman-line

 

Öğrenciler: gözlemleyin ve gözlem kağıdına yazın

İstenen bilgileri arayın ve yazın.

 

Derinleştirme: 5E Modelinin detaylandırma aşaması, öğrencilere öğrendiklerini uygulamaları için alan vermeye odaklanır. Bu onların daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Öğretmenler, öğrencilerden yeni becerileri pekiştirmek için sunumlar hazırlamalarını veya ek araştırmalar yapmalarını isteyebilir. Bu aşama, öğrencilerin değerlendirmeden önce bilgilerini pekiştirmelerini sağlar.

Materyaller: BİLDİĞİM / BİLMEK İSTEDİĞİM / ÖĞRENDİKLERİM şemasını içeren çalışma sayfası

Hazırlık:2 Dakika

Öğrenme Deneyiminin Kolaylaştırılması:2 Dakika 

Geçiş:1 Dakika

Öğretmen: ÖĞRENDİKLERİM bölümünün tamamlanmasını isteyin

Öğrenciler: deneyin sonuçlarını oluşturun ve bölümü bulduklarınız ile tamamlayın.

Dünya’nın yarıçapını yüzde olarak tahmin etmek ve atmosferik katmanın (Karman çizgisi) boyutunun, yerkabuğu ile Dünya’nın merkezi arasındaki mesafeden kaç kat daha küçük olduğunu bulmak gerekir.

Bu iki matematiksel görevi çözerek amaç, gezegenin boyutlarını gerçekte, gezegene kıyasla atmosferin oranlarının doğru temsilini, Dünya’nın küresel şeklini, gaz halindeki atmosferik kabuğun buna göre katlandığı gerçeğini tutturmaktır.

 

Değerlendirme:  5E Modeli hem resmi hem de gayri resmi değerlendirmeye izin verir. Bu aşamada, öğretmenler öğrencilerini gözlemleyebilir ve temel kavramları tam olarak kavrayıp kavramadıklarını görebilirler. Öğrencilerin öğrendiklerine dayalı olarak sorunlara farklı bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadıklarını not etmek de yararlıdır. Değerlendirme aşamasının diğer yararlı unsurları arasında öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, yazma ödevleri ve sınavlar yer alır.

Asıl değerlendirmeye geçmeden önce, etkinliğin anahtar terimlerini gösteren ve kısaca açıklayan bir film çocukların dikkatine sunulacaktır.Anahtar terimler; sera etkisi, sera gazları, artan sera gazlarının avantajları ve dezavantajları, bu etkileri azaltma ve bunlarla mücadele yolları.

https://youtu.be/Ke140nuy15E

 

Materyaller: “SERA ETKİSİ ÜRETEN GAZLARI AZALTMA YOLLARI”  çalışma sayfası, renkli kalemler, pusula (Dünyayı, atmosferi çizmek için), dizüstü bilgisayar, video projektör

Hazırlık:  2 Dakika

Öğrenme Deneyiminin Kolaylaştırılması: 5 Dakika

Geçiş:  3 Dakika

Öğretmen: öğrencilerden küresel ısınmayla mücadele ve Dünya’yı ve hava örtüsünü çizmenin kolay yöntemlerini adlandırmalarını isteyin- Ek 4.2

Öğrenciler: formu doldurup ve gerekli çizimleri yapacak

 

Bağımsız öğrenme görevleri (ILT):  

Öğrencilere bir sonraki dersten önce tamamlamaları için iki-üç görev verin.

Aktiviteyi takiben öğrencilere yöneltilen görevlerler şu şekilde olabilir:

– Küresel ısınma ile ilgili kısa projeler yazmak

– Eratosthenes ve deneyleri hakkında çevrimiçi araştırma yapmak

– Sera gazı emisyonlarını azaltmak için kolay uygulanabilir başka yollar bulmak ve bunları günlük yaşamda uygulamaya başlamak.

– Gündüz / gece sıcaklıkları, yağış, rüzgar vb. ile ilgili bir meteorolojik diyagramın tamamlanması.

Projelerin hem dijital ortamda hem de fiziksel destek üzerinde gerçekleştirilebileceği belirtilmeektedir. Sunulan etkinliklerde karbondioksit salınımını azaltmak için kolay ulaşılabilir pratik çözümler bulmanın/adlandırmanın yanı sıra öğrencilerin günlük hayattan örnekler kullanması önerilmektedir. Ayrıca takım halinde çalışabilecekleri, dolayısıyla işbirlikçi becerileri destekleyebilecekleri belirtilmektedir.

Lesson

Öğrenciler deneyden sonra sıcaklıkları yazacak ve ders sonunda çalışma sayfası-Ek 4.2’i  doldurarak geri bildirim verecektir.

Atmosferin sera etkisinin önemini gösteren temel deneye CO2 salınımını artıracak kapaklı şişeye nemlendirilmiş efervesan hap eklenerek devam edilecek ve kaydedilen sıcaklık artacaktır.

Öğrenciler eklenen efervesan hapın zararını anlayacak ve kapalı camın içindeki hava sıcaklığının not edilen değerleri arasındaki farkları takip edeceklerdir.

Student feedback

Elde edilen beceri ve bilgilerin diğer derslerle uyumlu hale getirilmesi ve ayrıca öğretmenlerin dersi çeşitli şekillerde geliştirmesi.

Çevrimiçi projeler: BİT

Hesap: Matematik

Çevrimdışı projeler: Sanat

Hikaye Anlatıcılığı: Dil

Curriculum mapping of outcomes attained

Ders için uygun olan değerlendirme türlerini tanımlayın.

Öğretmen, bir değerlendirme listesi kullanarak yalnızca sunulan projelerin kalitesini değil, aynı zamanda ekip çalışması ve işbirliğini de değerlendirecektir (öğretmen değerlendirmesi) – resmi değerlendirme.

Öğrenciler tarafından yapılan projeler, öğrencilerin baştan bileceği bir değerlendirme tablosuna göre değerlendirilecektir.

Okulda etkinliğin temsili çalışmalarının, deney sonuçlarının (hem grafiksel hem de sayısal olarak yapılmış), sınıf öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı final posterinin sergileneceği görünür bir yer seçilecektir.Böylece etkinliğe ilgisi olan diğer öğretmenlerin de sürece dahil olmaları sağlanacaktır.

Preparation

Dersten önce hangi etkinliklerin hazırlanması gerektiğinin açıklaması.

 

Dersten önce öğretmen tahtadaki çizimleri ve deneyi gerçekleştirmek için gerekli malzemeleri hazırlayacaktır. Öğretmen ayrıca öğrencilerin çeşitli gerekli bilgileri aramak için İnternet’e erişebilecekleri cihazların ellerinde olmasını sağlayacaktır.

Etkinlik sırasında deney için gerekli materyaller, laptop, video projektörü hazırlanacak ve gerekli video materyallerinin linkleri kontrol edilecektir.

Team Work

Öğrenciler ekipler halinde power point sunumunu kullanarak projeler hazırlamak ve KÜRESEL ISINMAYLA MÜCADELE YOLLARI ile ilgili sınıfın nihai ortak posterini oluşturmak için çalışırlar.

Rubrics

Bakınız Ek 6

Ek

Print or Download

Ek. I.

Bilimsel Araştırma

 

Ek II. 

 

Fikir Şablonunuzu Test Edin

 

Fikir Şablonunuzu Test Edin   
 • Araştırma Sorusu 

Sorunuz, manipüle edilen değişkeni yanıt veren değişkenle ilişkilendirmelidir.

Araştırma Sorusu: Sera gazlarının dünyadaki yaşam için yararları ve olumsuz etkileri nelerdir?
 • Hipotez

Hipoteziniz EĞER, ÖYLEYSE, ÇÜNKÜ ifadesi olarak yazılmalıdır.

Atmosferik gazlar, gezegenin gerekli ısıyı tutmasını sağlama rolüne sahiptir, ancak seviyelerinin artması sıcaklıkta bir artışa – küresel ısınmaya – yol açar.  

  

  

 • Değişkenler  
 • Manipüle Edilen Değişken (Neyi değiştireceksiniz)
 • Yanıt Veren Değişken (Neyi ölçeceksiniz)
 • Kontrollü Değişkenler (Test boyunca ne sabit kalacak)
Şişelerden biri açık olacaktır.

Efervesan hapın eklenmesi CO2 seviyesini artırır.

Hava sıcaklığı

Deneyi doğrulamak için şişelerden biri daima kapalı olacaktır.

 • Materyaller

İhtiyacınız olan tüm malzemelerin bir listesini oluşturun. 

plastik şişeler, toprak, termometre, su, ip, yapışkan bant, efervesan haplar, huni, dizüstü bilgisayar, video projektör, telefonlar/tabletler, deney yapıldıktan sonra elde edilen verilerin kaydedildiği dosyalar, renkli kalemler.
 • Prosedür aşağıdakileri içermelidir… 
 • Manipüle Edilmiş Değişken 
 • Yanıt Veren Değişken 
 • Kontrollü Değişkenler 
 • Mantıksal, Tekrarlanabilir Adımlar 
 • Belirli Verilerin Kaydedilmesi 
 • Tekrarlanan Denemeler 
  

X

X

x

 • Veri
 • Testiniz sırasında toplayacağınız verileri düzenlemek için bir tablo tasarlayın.
 • Veri toplamak ve kaydetmek için prosedürünüzü kullanın.
 • Uygun grafikler ve/veya çizelgeler kullanarak verilerinizi görüntüleyin

 

Toplanan veriler karşılaştırılacak ve tablolarda merkezileştirilecektir.

Ayrıca görsel etki daha güçlü ve anlaşılması daha kolay olduğu için grafik olarak da düzenlenecektir.

 • Sonuç/Çıkarım
 • Manipüle edilen değişkenle yanıt veren değişkenle ilgili sonucunuzu belirtin.
 • Vardığınız sonucu doğrulamak için verileri kullanın.
 • Gözlemlenen verilere dayanarak hipotezinizin kabul edilip edilemeyeceğini belirtin. 
Sonuçlar, öğrenciler tarafından yapılan ve sunulan projelerde ve ayrıca projenin sunum köşesinde yayımlanacaktır.

Etkinlik boyunca tamamlanan kısımlar  çalışma sayfasının ÖĞRENDİM bölümüne eklenecektir.

Hipotez, deney sırasında yapılan ölçümlerle doğrulanacaktır.

 • Analiz
 • Olası hata kaynaklarını ve sonuçlarınız üzerindeki olası etkisini tartışın
 • Deneysel tasarımın nasıl ve neden geliştirilebileceği konusunda fikir verin. 

 

 • Şaşırtıcı verileri tanımlayın

 

 • Test fikirlerinizi gözden geçirerek listeleyin

 

Herhangi bir ekip iki şişe arasındaki yalnızca küçük sıcaklık farklarını kaydederse, hata tespit edilecektir. (kapak açılmamış/cam çatlamış…)
 • Bulgularınızı sınıfınıza sunun.
  

  

  

 

EK III

 • Dünyayı ve atmosferini hayal ettiğiniz gibi çizin!

Dünya’nın hava örtüsünün düzgün bir şekilde oluşturulduğunu düşündüğünüz resmi seçin!

 

EK IV

2) 

KÜRESEL ISINMAYLA MÜCADELE YOLLARI

 

EK V

ATMOSFER

 

Neye ihtiyacınız var?

 

 • 2 boş yarım litrelik şişe

 

 • 2 termometre

 

 • iplik

 

 • toprak

 

 • su

 

 • kaşık

 

 • huni

 

 •  yapışkan bant

 

              Arkadaşlarınızla, atmosferi olan ve atmosferi olmayan bir Dünya yapın.Her ikisinin de aynı olmasına dikkat edin.

 

1 Huniyi şişenin ağzına yerleştirin

 

2 Şişenin dibinde birkaç inç kalınlığa ulaşana kadar huninin içinden toprak dökün.

3 İki-üç kaşık su ekleyerek toprağı nemlendirin.

 

4 Yapışkan  bant kullanarak termometreye ipi yapıştırın.

 

Çizimde gösterildiği gibi termometreyi şişeye yerleştirin.

5 İpliğin diğer ucunu şişenin dışına yapıştırıntermometrenin zeminin hemen üzerinde asılı olduğundan emin olun.

Üzerine bir efervesan hapının atıldığı cam Zemin üzerine daha fazla mikratda su verilmesi ve sıcaklık salınımının gözlenmesi ile devam edin.

 

EK 6

Bağımsız Çalışma Ölçeği
Sıfır Bağımsızlık Biraz Bağımsızlık için Çok Fazla Yardım  Yarı Bağımsız Tam Bağımsız
Öğretmen, öğrencilere deneylerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda net talimatlar içeren eksiksiz bir yöntem sunar. Öğretmen öğrencilere prosedür için bir taslak verir ancak farklı adımlarda seçeneklere* izin verir. Öğretmen örneği belirler.Öğrenciler, deneyin hazırlanması için uygulanacak yöntemi araştırırlar. Öğrenciler gerçek zamanlı örnek seçerler ve deney sırasında tüm problemleri çözmeye çalışırlar.
Yetkinliklerin Gözlenmesi ve Değerlendirilmesi
Yazılı ve sözlü prosedürlerin takip edilmesi Öğrenciler yazılı ve sözlü talimatları takip eder. Öğrenciler yazılı ve sözlü talimatları takip eder ve bireysel tercih yaparlar. Öğrenciler araştırdıkları bir yöntemi takip ederler. Öğrenciler araştırdıkları bir yöntemi takip ederler.
Bilgisayar ve materyallerin güvenle kullanılması Öğrenciler bilgisayarın güvenli kullanımı konusunda yönergeleri takip ederler. Öğrenciler bilgisayarın güvenli kullanımı konusunda yönergeleri takip ederler. Öğrenciler, minimum yönlendirme ile riskleri en aza indirir. Öğrenciler tam bir risk değerlendirmesi yapmalı ve riskleri en aza indirmelidir.
Gözlemler yapar ve kaydeder Öğrenciler verileri belirtilen şekillerde kaydeder. Öğrenciler doğru verileri belirtilen yollarla kaydeder. Öğrenciler, metodik olarak, kesin ve doğru verileri kaydederler. Öğrenciler, kesin ve doğru verileri kaydetmenin en etkili yolunu seçer

 

PowerPoint Sunum Ölçeği

 

Görev: ______________________Ad/Soyad:_________________________

 

5 4 3 2 1
İçerik İçerik açık, doğrudur, mantıklı bir sırayla sunulur ve konunun tam olarak anlaşıldığını gösterir. Çoğu içerik açık, doğrudur, mantıklı bir sırayla sunulur ve konunun iyi anlaşıldığını gösterir. Bazı içerikler açık, doğru ve/veya mantıklı bir sırayla sunulur ve konunun biraz anlaşıldığını gösterir. İçerik açık, doğru ve/veya mantıklı bir sırayla sunulmuyor, ancak konunun biraz anlaşıldığını gösteriyor. İçeriğin amacı yoktur ve konunun anlaşıldığını göstermez.
Metin Sunumu Metin, her slaytta uygun miktarda metinle iyi bir şekilde sunulur. Çoğu metin, çoğu zaman her slaytta uygun miktarda metinle iyi bir şekilde sunulur. Bazı metinler, bazen slaytlarda uygun bir metinle birlikte sunulur. Çok az metin, çoğu slaytta çok fazla veya çok az metinle iyi bir şekilde sunulur. Metin, her slaytta çok fazla veya çok az metinle iyi sunulmuyor.
Multimedya ve tasarım Görseller metni destekler ve iyi bir düzen ve geçişlerle iyi bir şekilde sunulur. Çoğu resim metni destekler ve iyi bir düzen ve geçişlerle iyi bir şekilde sunulur. Bazı resimler metni destekler ve/veya iyi düzen ve geçişlerle iyi bir şekilde sunulur. Çok az resim metni destekler ve/veya iyi düzen ve geçişlerle iyi bir şekilde sunulur. Görseller metni desteklemiyor ve/veya iyi sunulmuyor.
Dil Yazım ve dil bilgisi hatasız ve doğrudur. Çoğu yazım ve dil bilgisi hatası az veya hiç hata olmadan doğrudur. Bazı yazım ve/veya dil bilgisi hataları vardır. Yazım ve dil bilgisi hataları fazladır. Yazım ve dil bilgisi hataları çok fazladır.
Görev gereksinimleri Tüm gereksinimler karşılandı. Gereksinimlerin birçoğu karşılandı. Bazı gereksinimler karşılandı.. Birkaç gereksinim karşılandı. Çok az gereksinim karşılandı.

 

Yorumlar:_____________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

             _________________________________________________________