Mentörlük Programı

Sanal STEM Mentörlük Programı ile:

Mentörlerimizi gururla tanıtıyoruz

Christos Saxos

Professor of Robotics

Evangelos Leivadiotis

Professor of Physics

Magdalini Tsitsikli

PhD Fellow – Plant Molecular Biologist

Mirella-Anna Ritsi

Professor of Environmental Engineering

Alejandro Cárdenas-Avendaño

Postdoctoral Research Associate

Michèle Partoens

R&D Manager Scientific Development at 2 Bridge

Maurissen Lisbeth

pharmacist project coordinator

Ann Emonds

Lecturer Technics – didactics lecturer Technics

Evelien Beyens

STEM teacher in a secondary school

Vodnar Dan Cristian

professor/ vice-rector for research

Rares Dimitrie Grozavescu

student at University of Cambridge, studying towards an Information Engineering degree.

Angelo Andrea Gelardi

Senior Business Developer & Marketing Specialist

Prof. Paul Mc Kevitt

Professor in Artificial Intelligence (AI)

Prof. Dr. Gamze Başbülbül

Academic staff / Molecular Biology Department, Aydın Adnan Menderes University

Gabriela Marusia Cobel

Physics teacher and Scientix Ambassador

Nectara Elena Mircioaga

Teacher and Scientix Ambassador

Daniela Bunea

Teacher of English as a Foreign Language

Elena Vladescu

Physics teacher and Scientix Ambassador

Proje Hakkında

“Improving STEM Education across European Schools” projesi fikri, ortak ülkelerdeki kuruluşların STEM niteliklerinin ve eğitiminin ulusal ve Avrupa düzeyinde geliştirilmesi ihtiyacını temel alarak geliştirildi.  STEM öğretmen eğitimi uygulamasının sürekliliği ve STEM mentörlüğünün geliştirilmesi tüm Avrupa ülkelerinin gündeminde olmalıdır.

Bu projenin yenilikçi yönü aşağıdaki çıktıların geliştirilmesidir:

Kurumsal düzeyde proje, yönetim yapılarını, uluslararası ilişkileri, eğitim hizmetlerini daha da geliştirme ve güçlendirme potansiyeline sahip bir süreç olarak uluslararasılaşmanın etkilerini en üst düzeye çıkaracaktır ve eğitim, araştırma, öğrenci ve personel hareketliliğinin uluslararasılaşması ve eğitim teknolojisi geliştirme ile ilgili stratejik politikaları daha da geliştirecektir

Ulusal düzeyde proje, gelecekteki STEM becerilerinin zorluğuna ve STEM konularına ve mevcut kariyerlere ilgi ve farkındalığı artırmaya yönelik acil ihtiyacı ele almaya katkıda bulunan bilim camiasını, devlet kurumlarını ve organlarını ve diğer kuruluşları desteklemektedir. Proje aynı zamanda ortak kurumların, proje faaliyetlerinin diğer öğretmenler/okullar/eğitim sağlayıcıları/STK’lar tarafından nasıl uyarlanabileceğine dair çarpan etkinlikleri de dahil olmak üzere Avrupa çapında toplantılar, değişimler ve tartışmalar yapmalarına olanak tanır.

Uluslararası düzeyde proje, Avrupa’da eğitimciye özel dijital yeterliliklerin gelişimini desteklemek için genel bir referans çerçevesi sağlayan Eğitimcilerin Dijital Yeterliliği için Avrupa Çerçevesini (DigCompEdu) desteklemektedir. DigCompEdu, erken çocukluktan itibaren eğitimin her seviyesindeki eğitimcilere yöneliktir ve bu proje eğitimcilerin pedagojik yeterliliklerini destekleyecek ve eğitim ve öğretimi geliştirmek ve yenilemek için dijital teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini gösterecektir.Ayrıca hem eğitimcilerde hem de öğrencilerde dijital, konuya özel ve çapraz yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca proje, European Schoolnet, STEM Alliance ve Scientix’in çalışmalarını da desteklemektedir